Department of Economic Opportunity

Ranbouse peye w anplis Chomaj benefis ou


Política de privacidad
Nou pran responsablite garanti konfidansyalite ou ak sekirite a nan enfòmasyon ou yo. Depatman Opòtinite Ekonomik pa kenbe enfòmasyon kat kredi sou sèvè nou an. Tout aktivite kat kredi pa lantremiz Bank of America Cybersource nan yon sit ki pwoteje entènèt ekstèn. Se règleman nou yo pa kolekte enfòmasyon pèsonèl sou ou lè ou vizite sit entènèt nou an sof si ou espesyalman chwazi fè enfòmasyon sa yo disponib nan nou. Si ou chwazi yo pataje enfòmasyon pèsonèl pa voye yon mesaj oswa ou ranpli yon fòm elektwonik, tanpri konnen byen ke anba Florid adrès imel lalwa se dosye piblik. Nou dwe delivre l 'pou yon peryòd ki deziyen nan tan konfòme l avèk Eta règleman sou achiv nan eta Florid. Enfòmasyon an p ap ka divilge ba twazyèm pati oswa lòt ajans gouvènman an sof si leta mande pou oswa lwa federal. Piblik nan Florid la dosye lalwa mande pou yo tout enfòmasyon ki resevwa an koneksyon avèk biznis eta disponib yo ba nenpòt moun sou demann sof si enfòmasyon an se sijè a yon egzanpsyon legal ki presi.

Règleman ranbousman
Ranbousman yo pa pèmèt sou ranbousman an nan resevwa plis lajan benefis yo. Ou ka peye peman anplis ou pa chèk oswa avèk kat kredi Visa, MasterCard, oswa Discover ou.

Peman pa tcheke:
1.  Ekri an lèt detache epi konplete pkoupon an peman..
2.  Fè tcheke / money order peyab bay Fon Alokasyon Chomaj Trust
3.  Chèk Mail / lajan lòd ak koupon ranpli a ba Benefis kontwòl Peman, PO Drawer 5050, Tallahassee, FL 32314-5050.

Peman pa kat kredi:
:
Ou ka itilize kat kredi ou gratis pa klike isit la.

Sèvis telefòn Kliyan Nimewo
800-204-2418